دانلود رمان آ مثل آریانا جاوا،اندروید،ایفون،pdf،تبلت

دانلود رمان آ مثل آریانا - www.negahdl.com
خلاصه رمان :

دانلود رمان آ مثل آریانا جاوا،اندروید،ایفون،pdf،تبلت [caption id="attachment_9059" align="alignnone" width="188"] دانلود رمان آ مثل آریانا - www.negahdl.com[/caption] دانلود رمان آ مثل آریانا جاوا،اندروید،ایفون،pdf،تبلت نوشته فرزانه .ب خلاصه: دختری تنها مه مث همه ادماعاشق میشه ولی به خاطرشک ها وفکرای غلطش زندگی خودشونابودمیکنه... «مقدمــ» زیبایی درصورتی زیبانیست, که پس ازمدتی رود وغبارپیری برجابماند. زیبایی درقلب  واعتقادات نهفته است, همه دنیامخالف ان باشد,بازهم پابرجابماند... (فرزانه.ب) اسم رمان:ا مثل اریانا نام نویسنده:فرزانه.ب پیام نویسنده:کاش میشد گذشته راپاک کر وفروخت ومحو کرد وبه اینده ...

ادامه مطلب