آموزش زبان انگلیسی بانرم افزارRubi

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

عیدسعیدفطر برهمگان مبارک آموزش زبان انگلیسی بانرم افزارRubi دانلود نرم افزاراموزش انگلیسی امکانات روبی امکان ترجمه لغات با استفاده از لغت نامه ( دیکشنری ) اختصاصی و آفلاین روبی با قابلیت جستجو و تلفظ امکان انتخاب کلمات جمله ( فارسی و انگلیسی ) توسط ماوس و انجام عملیات مختلف بر روی هر کلمه امکان صدور فایل پشتیبان از جملات بانک دانش نرم افزار و وارد کردن مجدد فایل پشتیبان در آینده امکان چاپ کردن ...

ادامه مطلب