دانلود نمایشنامه اغوا شده

خلاصه رمان :

دانلود نمایشنامه اغوا شده خلاصه: دانلود نمایشنامه اغوا شده کاموس: بهرام کیه؟یگانه: میخواستم بهت بگم ولی .......کاموس: الان میتونی بگی!یگانه : پدر سپهره ....ولی چند ساله که جدا شدیم کاموس: پس چرا برای زندگیت، هنوز تعیین تکلیف میکنه؟یگانه: شاید میشه گفت یه زمانی حسی بهم داشتیم.......ولی بخاطر نا توانایی من تو بچه دار شدن .......منو رها کرد

ادامه مطلب