اس ام اس جک و طنز سری چهارم

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

بابام بهم پول داده برم خرید میگم تو که پول میدی یه کم بیشتر بده ، زیاد اومد بر می گردونم ؛ من بچه تم ! میگه : تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست … §§§§§§§§§§ به مامانم میگم : یادش بخیر بچه بودیم چقدر ما رو کتک زدیا ! شترق خوابوند در گوشم گفت : این دروغا چیه که میگی ؟ من کِی دستم روتون بلند ...

ادامه مطلب