اس ام اس های خنده دار سیزده بدر

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

دشمناتون در به در گرفتاریاتون زود بدر خوشیهاتون هزار برابر %%%%%%%% ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست / دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ست می نوش و گلی بچین که تا در نگری / گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست (با آرزوی روزی شاد در کنار طبیعت) ^^^^^^^^ نمی دونم چی شد سیزده بدر شد / گوشم از جیغ و داد و نعره ...

ادامه مطلب