احساس کردن عشق و نفرت

خلاصه رمان :

احساس کردن عشق و نفرت   متنفر بودن از کسی که دوستش دارید عشق و نفرت در خیلی از کتاب‌ها و فیلم‌ها احتمالاً خوانده‌اید و دیده‌اید که یک نفر از کسی که عاشقانه دوستش دارد، متنفر می‌شود. شاید این نوعی تناقض باشد، چطور یک نفر می‌تواند هم کسی را دوست داشته باشد و  هم از او متنفر باشد؟ برای بحث در مورد این موضوع باید بین ثبات منطقی و سازگاری روانی ...

ادامه مطلب