آرزو

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

آرزو یعنی :چیزهایی كه كسی  دوست داره به اون ها برسه ولی دیواری بین اون هاست  تا بهم دیگه برسند.كه كسی كه اون ها خواسته ها را می خواد باید این دیوار رو نابود كنه تا به اون برسه  آرزو با سختی به دست می یاد ولی بعد كه به دستش می یاری  خیلی زیبا میشه چون تو تونستی اون رو با تلاش وسختی بدست بیاری اینم ...

ادامه مطلب