آرام ترین انسان

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

آرام ترین انسان یكی از دوستان شیوانا – عارف بزرگ - تاجر مشهوری بود. روزی این تاجر به طور تصادفی تمام اموال خود را از دست داد و ورشكسته شد و از شدت غصه بیمار گشت و در بستر افتاد. شیوانا به عیادتش رفت و بر بالینش نشست. اما مرد تاجر نمی توانست آرام شود و هر لحظه مضطرب تر و آشفته تر می شد. شیوانا دستی روی شانه ...

ادامه مطلب