آخرین نسخه غلط نامه فارسی به انگلیسی برای یادگیری زبان (مطلب طنز….)

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

آخرین نسخه غلط نامه فارسی به انگلیسی برای یادگیری زبان San Jose: به ترکی‌ ، شما خوزه هستید San Antonio: به ترکی‌ ، شما آنتونیو هستید MacBook: کتابچهٔ راهنمای حجاج Bertolucci: چپ چشمی که بربر نگاهت می‌کند Comfortable: بفرمایید سر میز Burkina Faso: برو کنار وایسا His friends: دوستان هیز Parkinson: پسر سرایدار را گویند که در اتاقکی در پارکینگ زندگی‌ می‌کند Velocity: (شهری که مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند (شیراز Categorize: ...

ادامه مطلب