شعر آتش عشق

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

 شعر ((آتش عشق)) از حمید مصدق   سوز جان بگذار و بگذر اسیر وناتوان بگذار و بگذر چو شمعی سوختم از آتش عشق مرا آتش بگذار و بگذر  دلی چون لاله بی داغ غمت نیست  بر این دل هم نشان بگذار و بگذر  مرابا یک جهان اندوه جانسوز تو ای نامهربان بگذار و بگذر  دوچشمی را که مفتون رخت بود  کنون گوهرفشان بگذار و بگذر درافتادم به گرداب غم عشق مرا در این میان بگذارو بگذر      

ادامه مطلب